Länkar

PDF-filer

Fästingar och samtida infektioner -My Dahlings sammandrag på Erstakonferens 5 september -11 del av Sammandrag från IFM-kongress i Sandiego USA maj-11

Symtom Checklista Lyme

Rapport om LYME från 2007

Artikel om TBE

Högt Blodtryck – några råd

Kolesterol – några råd

P-piller och hormoner

Länkar och tips

Länk till skatteverket om motion och annan friskvård:

Våra egna terapeuters hemsidor:

www.focusonhealth.se – Hälsoanalyser och internationella utbildning

www.fokusilivet.se – Arbetar med hälsoanalyser till företag och privatpersoner

www.mellanhimmelochjord.se – Kinesioligi, Reflexologi, Kroppskännedom, Ortobinomi, Samtal (stöd-/mönsteridentifiering), Samtal (med hjälpmedel ex.Tarot), KBT, NLP, Dr Bach Blomstermedel

www.qicoaching.se – Livstilscoachning, Personligcoaching, Gruppcoaching, Samtal

www.gi-klubben.se – Vänder sig till dig som önskar/behöver göra en förändring i dina kostvanor och livsstil. 

www.vitalkunskap.se – Här hittar du lite av de kurser och de kursutbud som hålls på Fokus på Hälsa eller andra center/skolor vi håller kurser på.

Välmående och hälsa är framtidens rikedom