EIS – Hälsokontroll

HÄLSOKONTROLL MED SKANNING

E.I.S (Electro Interstitial Scan)

EIS har utvecklats i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Idag är detta den enda metod som bara efter några minuter kan ge en total bild av funktionen hos organ och system i kroppen.
Skanningen analyserar 69 olika fysiologiska parametrar i människokroppen och används av både terapeuter och läkare. De obalanser i kroppen som svaret ger analyseras i relation till levnadsstilen. EIS ger en bild av hur kroppen mår och olika funktioner eller obalanser kan vara kopplade med flera orsaker.

Utifrån de resultat som kommer fram från skanningen gör vi en analys och ger förlag till åtgärder. Genomgång och behandlingsplan tar ca 1 timme.

CE 0459 Class IIa – Europeiskt certifikat för medicinsk användning.
Med IIa menas att inte bara legitimerad personal får använda denna.
CSA Class 8750 81 / 875001– Kanadensiskt och amerikanskt medicinskt certifikat

 Skanningen tar endast några minuter. Denna hälsoanalys ger en helhetsbild, och eftersom kroppens organ samarbetar med varandra behöver vi få denna bild för att göra en total analys. Utifrån resultatet går vi sedan igenom hur dina organ fungerar och jobbar vidare med behandling och kostråd. Detta tar mellan 30-60min. Vi tittar på om din kropp behöver vitaminer, mineraler eller om det är andra obalanser som behöver korrigeras.

Blodtryck och puls testas manuellt.

Detta visar scanningen

  • Alla organ visas ingående i 3D format och här kan man hur organen mår och analys görs vid obalanser.
  • Hormoner
  • pH – värde
  • Ämnesomsättning
  • Vitaminstatus
  • Mineralstatus
  • Kotor
  • Matsmältning
  • Lymfsystemet
  • Kärlsystem
  • Signalsubstanser
  • kolesterol
  • Vätskebalans i och utanför cellen

EISbildMAC

 

Välmående och hälsa är framtidens rikedom